Neurochirurg – gabinet prywatny w Krakowie

ul. Moniuszki 10/3, 31-121 Kraków

880 802 020 w godz. 19:00 – 20:00

502 124 439 – w razie braku połączenia informacja SMS z prośbą o wizytę

e-mail:neurochirurgchrzanowski@gmail.com

Zapytaj o zabieg

e-mail: rezerwacja@neurochirugchrzanowski.ple-mail: neurochirurgchrzanowski@gmail.com

Praca – Szpital im. J. Dietla w Krakowie

ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków

tel. cent. 12 68 76 200